Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile açık ve samimi bir diyalog sürdürmeye, göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi ortak çıkar alanlarında iş birliği yapma kararlılığını vurgularken, demokrasi, hukukun üstünlüğü, ekonomi ve yargı bağımsızlığı gibi alanlarda ve Maraş konusunda eleştirilerini yineledi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.