Sağlık çalışanları çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve ücretlerin düzenlenmesi talebiyle İstanbul’da iş bırakma eylemi yaptı. Basın açıklamasını okuyan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla meclise getirilmediği takdirde eylemlerine devam edeceklerini belirtti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *